Finansų rinkos priežiūra Europos Sąjungoje ir jos įtaka Lietuvai
2018.08.18

Vytautas Šenavičius, Tomas Talutis, Mykolo Romerio universitetas 

Šaltinis: Viešoji politika ir administravimas, 2012, T. 11, Nr. 1/2012, Vol. 11, No. 1, p. 129-138.

Efektyvus finansų rinkų subjektų viešasis administravimas yra ypač svarbus kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės ekonominei plėtrai. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos siekį tobulinti valstybių narių finansų rinkų priežiūrą, Lietuvoje nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos finansų rinkos priežiūros reforma, pagal kurią Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija ir Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija yra likviduojamos, o jų teisės ir pareigos perduodamos Lietuvos bankui. Straipsnyje skiriami pagrindiniai su viešuoju administravimu susiję finansų rinkos priežiūros pakeitimai Lietuvoje. Akcentuojama, kokia apimtimi šie pakeitimai atitinka Europos Sąjungos siekį harmonizuoti ir sugriežtinti nacionalinių finansų rinkų priežiūrą makroekonominiu ir mikroekonominiu lygmenimis. Straipsnyje siekiama įvertinti viešojo administravimo, vykdomo per Lietuvos banką, efektyvumą ir galimą naudą Lietuvos finansų rinkos tobulinimui.

Raktažodžiai: finansų rinkos priežiūros institucijos, Lietuvos bankas, finansų rinkos priežiūros koncepcijos, viešasis administravimas.

Plačiau galima perskaityti čia: Finansų rinkos priežiūra Europos Sąjungoje ir jos įtaka Lietuvai

Jus taip pat gali dominti

Grįžti į tinklaraštį

Socialinio draudimo įmokų ir kitų mokesčių naštos bei šių mokesčių teisinės bazės analizė Europos valstybėse

2018.08.18
Skaityti daugiau

Krovinių vežimo tarptautinio vežimo keliais teisinis reguliavimas

2018.08.18
Skaityti daugiau

Kas žinotina apie investicinį gyvybės draudimą?

2018.08.18
Skaityti daugiau