info(eta)draudimas.com
Mokymų kokybės
kontrolės sistema
KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS ELEMENTAI
1. Elementas: DRVI lektorių darbo kokybės kontrolė ir vertinimas:
 1. Dalomosios medžiagos kokybė;
 2. Mokymų atitikimas su Užsakovu suderintai mokymų programai;
 3. Dalyvių pasitenkinimas lektoriaus darbu (anketinė apklausa).
2. Elementas: Techninio mokymų aprūpinimo kontrolė ir vertinimas:
 1. Mokymų klasės kokybė;
 2. Aptarnaujančio/organizacinio personalo darbo kokybė;
 3. Mokymo priemonių pakankamumas;
 4. Dalyvių pasitenkinimas (anketinė apklausa).
3. Elementas: Nuolatinis mokymo programų kokybės tobulinimas:
 1. dėstytojų vidinės supervizijų grupės;
 2. Pastovus ryšys su Užsakovu;
 3. Programų tobulinimas, atsižvelgiant į rinkos ekonominės, technologinės, teisinės ir socialinės aplinkos pokyčius.
KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS APRAŠYMAS
Nuolatinis mokymosi stebėjimas

DRVI vykdo nuolatinį mokymų monitoringą – mokymų priežiūrą, mokymų organizavimo kokybės priežiūrą, duomenų rinkimą ir sisteminimą vykdo visą paslaugos teikimo laikotarpį.

DRVI nuolat kontroliuoja ir vertina ekspertų darbo kokybę:
 1. prieš mokymus įvertindamas paruoštos mokymo programos ir dalomosios medžiagos kokybę ir
 2. atitikimą Užsakovo poreikiams ir reikalavimams;
 3. stebėdamas dėstytoją mokymuose ir įvertindamas, ar mokymai atitinka su Užsakovu suderintai mokymo programai;
 4. suteikdamas grįžtamąjį ryšį apie mokymų dalyvių mokymo vertinimo rezultatus;
 5. vykdydamas dėstytojų vidines supervizijų grupes, kuriose po mokymų aptariami mokymai, sudėtingi
 6. atvejai ir ieškoma sprendimų, dalinamasi gerąja kolegų patirtimi.
Bendravimas

DRVI nuolat (Užsakovo pageidaujamu dažnumu) susisiekia (telefonu, el. paštu arba susitikime).

Reakcija į kliento norus

Su Užsakovo atsakingais asmenimis ir aptaria mokymo kokybę, kad galėtų laiku reaguoti į Užsakovo pageidavimus, susijusius su mokymo kokybės užtikrinimu

Maksimalus dalyvavimas

DRVI kontroliuoja techninio mokymų aprūpinimo kokybę, reaguoja į mokymų dalyvių pastabas ir pasiūlymus.