info(eta)draudimas.com
Žinių įgijimo proceso vertinimas Lietuvos draudimo sektoriuje
2018.08.18

Jurgita Raudeliūnienė, Irena Račinskaja
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Šaltinis: Verslas: Teorija ir praktika
ISSN 1648-0627 / eISSN 1822-4202

Santrauka

Besiplėtojančios globalizacijos sąlygomis ypač sparčiai auga žinių poreikis ir svarba draudimo sektoriuje, pasižyminčiame net tik draudimo paslaugų ir produktų įvairove, bet ir nuolatine jų kaita stengiantis kuo efektyviau patenkinti visuomenės poreikius. Todėl žinios tampa unikalumo veiksniu, lemiančiu šio sektoriaus organizacijų išskirtinumo didėjimą, kai įgytos žinios padeda organizacijų darbuotojams ne tik efektyviai atlikti darbinę veiklą, bet ir sukurti vartotojams tuos pranašumus, kuriuos būtų sudėtingiau imituoti kitoms draudimo organizacijoms. Žinių įgijimo procesas nebus vertingas, jeigu nebus efektyvių proceso vertinimo metodų, kas tiesiogiai siejasi su reikiamų žinių įgijimu pagal poreikį ir laiku. Kiekviena draudimo organizacija Lietuvoje stengiasi įgyti reikiamų žinių tinkamu metu ir patogiausiu būdu, tačiau mokslininkai ir verslo praktikai stokoja metodų ne tik žinių įgijimo procesui įvertinti, bet ir patobulinti. Mokslinėje literatūroje žinių įgijimo proceso vertinimo kompleksiškumo nebuvimas sudaro prielaidas sukurti šio proceso įvertinimo metodus. Šio tyrimo objektas – žinių įgijimo proceso vertinimas Lietuvos draudimo sektoriaus organizacijose. Šio straipsnio tikslas – pasiūlyti integruotą žinių įgijimo proceso vertinimo metodą Lietuvos draudimo sektoriaus organizacijoms. Tikslui pasiekti suformuoti šie uždaviniai: išanalizuoti žinių įgijimo proceso vertinimo veiksnių ir metodų teorinius aspektus; nustatyti žinių įgijimo proceso vertinimo veiksnius, būdingus Lietuvos draudimo sektoriaus organizacijoms; identifikuoti problemines Lietuvos draudimo sektoriaus žinių įgijimo proceso sritis. Remiantis atliktais empiriniais tyrimais buvo pasiūlytas integruotas žinių įgijimo proceso vertinimo metodas Lietuvos draudimo sektoriaus organizacijoms, sudarantis prielaidas įvertinti proceso efektyvumą ir formuoti proceso tobulinimo siūlymus.

Plačiau galima perskaityti čia: Žinių įgijimo proceso vertinimas Lietuvos draudimo sektoriuje

Jus taip pat gali dominti

Grįžti į tinklaraštį

Civilinės atsakomybės už netinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą taikymo Lietuvoje ir Italijoje ypatumai

2018.08.18
Skaityti daugiau

Išgąsdinti nuostolių draudikai siekia permainų

2018.08.18
Skaityti daugiau

Lietuvos draudimo rinka iki pasaulinės ekonominės-finansinės krizės ir jos veiklos perspektyva

2018.08.18
Skaityti daugiau