info(eta)draudimas.com
FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO DRAUDIMO PRODUKTŲ PARDAVIMO SPECIALIZACIJOS ĮGIJIMAS – KAIP EKONOMIŠKAI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ UŽIMTUMO GALIMYBĖ
2021.04.29
title

Projekto pavadinimas: „Finansinių paslaugų teikėjo draudimo produktų pardavimo specializacijos įgijimas – kaip ekonomiškai neaktyvių darbingų asmenų užimtumo galimybė“

 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0330

Projektas parengtas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Projekto vykdytojas: VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutas

Projektas įgyvendinamas: 2020 08 – 2022 12

Projekto tikslas: suteikti projekto tikslinės grupės asmenims draudimo paslaugų pardavimo kvalifikaciją, kurie po mokymų pradės vykdyti individualią veiklą ir pasirašys priklausomo tarpininko sutartį arba įsidarbins pagal darbo sutartį ar kitaip taps ekonomiškai aktyvūs ir išlaikys aktyvumą reikalavimus atitinkantį terminą.

Projekto rezultatas:

  • Suteikiamos kompetencijos: įvertinti kliento poreikius ir suformuoti pasiūlymą, teikti informaciją apie draudimo produktus ir juos parduoti, palyginti finansines paslaugas, konsultuoti taupymo ir kitais asmeninių finansų tvarkymo klausimais;
  • Projekto dalyviams suteikiamas pripažintas mokymų baigimo pažymėjimas;
  • Projekto dalyviai pradeda savarankišką ekonominę veiklą.

Projekto veiklos trumpas aprašymas

Projekto metu ekonomiškai neaktyvūs darbingi asmenys (nedirba ir nėra registruoti Užimtumo tarnyboje) mokysis pagal programą „Draudimo produktų pardavimas“, kuri yra viena iš sudėtinių Finansinių paslaugų teikėjo profesinio mokymo programos dalių.

Mokymus baigęs asmuo gauna pripažintą pažymėjimą ir įgyja kompetenciją parduoti draudimo produktus. Programa yra orientuota į draudimo rinkoje veikiančių darbdavių poreikius, todėl ją baigę asmenys turi plačias galimybes įsidarbinti, dirbti savarankiškai, tęsti mokymąsi. Dėl griežto finansinių paslaugų reguliavimo, tolesnę draudimo produktų pardavėjo kompetencijos priežiūrą vykdo darbdavys.

Po mokymų asmuo geba bendrauti su klientais, įvertinti jų poreikius ir pateikti tinkamą pasiūlymą, teikti konsultacijas apie draudimo produktus ir juos parduoti, naudotis informacinėmis komunikacijos technologijomis, pildyti dokumentus, konsultuoti asmeninių finansų tvarkymo klausimais. Taip pat sustiprina laiko planavimo, savęs motyvavimo ir kitus bendruosius įgūdžius.

Projektas siekia Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos:

  • sudaryti palankias sąlygas mažinti gyventojų socialinę atskirtį, didinti verslumą ir užimtumą darbo rinkoje, pasitelkiant vietos bendruomenę;
  • didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes.

Projekto tikslinė grupė apima socialinę atskirtį patiriančius darbingus asmenis ir kitus darbingų gyventojų šeimos narius, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių yra ekonomiškai neaktyvūs.

Didėjant draudimo rinkos paslaugų konkurencijai, pažangūs rinkos dalyviai taiko individualizuotą paslaugų teikimą ir taip vadinamą „pristatymą į vietą“, t. y. draudimo paslaugų pardavėjas su klientu bendrauja asmeniškai ir išsiaiškinęs konkrečius jo poreikius, pateikia komercinį pasiūlymą. Toks užimtumo režimas itin tinkamas žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių negali visai dienai išeiti iš namų (prižiūrimi vaikai, tėvai, neįgalieji), kurie patys yra neįgalūs ir negali dirbti fiziškai sunkų darbą ar darbą visą dieną ir pan.

Siekiant apsaugoti socialinę riziką patiriančius asmenis nuo vis didėjančios socialinės atskirties, būtina sudaryti sąlygas šiems žmonėms prisitaikyti prie vystymosi tempų, įvertinant ir panaudojant individualias jų jau turimas kompetencijas, konkretaus projekto atveju – turimą išsilavinimą. Dalis vyresnių ar dėl kitų priežasčių iš darbo rinkos iškritusių asmenų turi išsilavinimą, tačiau darbo rinkos pokyčiai apribojo įsidarbinimą pagal įgytą specialybę. Patirtis rodo, kad tokie asmenys geba įsisavinti  naują medžiagą ir pritaikyti ją ekonominėje veikloje, tačiau reikia atnaujinti jų prarastas kompetencijas ir suteikti naujų – paklausių darbo rinkoje.

Pažymėtina, kad draudimo paslaugų ir finansų institucijos patiria didelį šiam darbui pasirengusių, tinkamos kvalifikacijos asmenų poreikį. Esant specifiniam finansinių paslaugų reguliavimui, draudimo paslaugų teikimas yra griežtai prižiūrimas, todėl asmuo be tinkamo pasirengimo negali dirbti šio darbo. Kai draudimo paslaugų pardavėjas įgyja reikiamą kvalifikaciją, jis sudaro su finansų institucija sutartį ir palaiko glaudžius profesinius ryšius, t. y. toliau finansinių paslaugų institucija rūpinasi informacijos pateikimu ir nuolatiniu jo kvalifikacijos atnaujinimu.

Pastebėtina, kad darbo rinkoje vyrauja tendencija, kai vis daugėja asmenų nenori įsipareigoti dirbti pilną darbo dieną ir pasirenka laisvai samdomą darbą, tokiu būdu išnaudojant daugiau galimybių ir turint daugiau laisvo laiko. Pažymėtina, jog lankstus darbo grafikas yra privalumas tik tuomet, kai specialisto kompetencija yra pakankama ir jis gali apsirūpinti būtinomis pajamomis.

Kitas straipsnis

Jus taip pat gali dominti

Grįžti į tinklaraštį

FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO DRAUDIMO PRODUKTŲ PARDAVIMO SPECIALIZACIJOS ĮGIJIMAS – KAIP EKONOMIŠKAI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ UŽIMTUMO GALIMYBĖ

2021.04.29
Skaityti daugiau

DRAUDIMO TARPININKŲ MOKYMAI

2021.04.15
Skaityti daugiau

PRAKTIKANTO VADOVAS

2020.07.17
Skaityti daugiau