VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutas sėkmingai įgyvendino projektą „Įvaizdžio formavimo metodikos sukūrimas ir diegimas“, projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-256. Projektas yra finansuojamas ES struktūrinių fondų, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ visuotinės dotacijos priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Projekto pradžia: 2014 10 01

Projekto pabaiga: 2015 03 31