AAS,,Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas parengiant bei įgyvendinant neformalaus švietimo programą ,,Draudimo akademija”

2012 – 2014 laikotarpiu Mykolo Romerio Universitetas įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą AAS,,Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas parengiant bei įgyvendinant neformalaus švietimo programą ,,Draudimo akademija” Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-001.

Pagrindiniu šio projekto partneriu buvo VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutas. Projekto įgyvendinimo metu DRVI mokymuose dalyvavo daugiau nei 170 AAS ,,Gjensidige Baltic” darbuotojų.

AAS,,Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo darbuotojų pažymėjimų įteikimo ceremonija