AG3B8573

Jekaterina Kartašova

Socialinių mokslų daktarė, Mykolo Romerio universiteto Finansų instituto docentė (iki 2018), Finansų rinkų magistrantūros studijų programos vadovė (iki 2018), Tiubingeno (Vokietija) universiteto vizituojanti profesorė, turinti 15 metų patirties verslo konsultacijų srityje.

Nuo 2007 m. veda mokymus verslininkams finansų valdymo, strateginio valdymo, kainodaros, projektų valdymo temomis, vykdo projektinę veiklą verslo ir viešajame sektoriuose.

Nuo 2012 m. dėsto finansų elgsenos, investicijų analizės ir valdymo, verslo sistemų ekonomikos kursus, skaito pranešimus tarptautinėse mokslo ir praktikų konferencijose.