P.Ozerkauskas

Petras Oržekauskas – Nussbaum

Docentas, mokslų daktaras, verslo konsultantas ir analitikas, turintis daugiau kaip 30 metų patirties įvairios srities įmonių ir organizacijų veiklos organizavimo, valdymo bei vertinimo, pedagoginio-mokslinio, mokymų vedimo ir ekspertinio – konsultacinio darbo srityse.

Dabartiniu metu dirbantis: KTU Socialinių mokslų fakulteto Strateginio valdymo katedros ir Kauno kolegijos docentu, yra  VšĮ „Organizacijų vertinimo agentūra“ direktorius.

Dalyvavo suaugusiųjų švietimo projektuose: 1. AAS “Gjensidige Baltic” Lietuvos filialo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas parengiant ir įgyvendinant neformalaus švietimo programą “Draudimo akademija” 2012-2014 m. 2. “Draudimo tarpininkų ir jų partnerių įmonių darbuotojų kompetencijos kėlimas siekiant geresnių darbo rezultatų ir glaudesnio bendradarbiavimo” 2013-2015. 3. “NDBĮA ir DBA narių, kaip nepriklausomų draudimo tarpininkų neformaliojo švietimo programa”, 2015.

Nuo 2016 m. dalyvauja suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo projekte “DRAUDIMO PRODUKTŲ PARDAVIMAS” su Lietuvos darbo birža ir mokymo programoje draudimo rinkos dalyviams, pagal ES direktyva 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (IDD).