Vykdant pagal BPD 2.4 priemonę ESF projektą Nr.: BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0129 “Draudimo konsultanto profesinio mokymo programos bei metodinės medžiagos parengimas ” buvo atliktas „Draudimo konsultanto profesijos kvalifikacijos tyrimas” .

TURINYS

I ETAPAS. IT Kompetencijų poreikio darbo rinkoje analizė draudimo konsultanto profesijai

1. INFORMACINIŲ SISTEMŲ NAUDOJIMO DRAUDIMO VERSLE SITUACIJOS ANALIZĖ LIETUVOJE

1.1. Draudimo sutarčių administravimas ir įvykių valdymas

1.2. Finansų apskaita ir valdymas

1.3. Veiklos duomenų analizė bei ataskaitų rengimas

1.4. Nutolusios darbo vietos

1.5. Standartinės darbuotojų darbo vietos

1.6. Draudimas elektroninėje erdvėje

1.7. Draudimo įmonių teikiamų draudimo paslaugų internetu kokybės įvertinimas

2. DRAUDIMO KONSULTANTO IT KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS

3. IŠVADOS APIE BŪTINŲ IR REKOMENDUOJAMŲ MOKOMŲJŲ KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ PANAUDOJIMĄ DRAUDIMO KONSULTANTO KOMPETENCIJOMS UGDYTI

II ETAPAS. Kompetencijų poreikio darbo rinkoje analizė draudimo konsultanto profesijai

1. DARBDAVIŲ POREIKIO DRAUDIMO KONSULTANTO KOMPETENCIJOMS APKLAUSOS ANALIZĖ

2. ESAMO PROFESINIO RENGIMO STANDARTO ANALIZĖ

2.1. Pareiginėje instrukcijoje numatytų kompetencijų sąrašo atitikties darbdavių poreikiams lyginamoji analizė

3. IŠVADOS APIE DARBDAVIŲ DARBO RINKOS POREIKIUS DRAUDIMO KONSULTANTO PROFESIOS KOMPETENCIJOMS

4. PASIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS DRAUDIMO KONSULTANTO MOKYMO PROGRAMOS RENGIMUI

Perskaityti tyrimą galite čia: Draudimo konsultanto profesijos kvalifikacijos tyrimas