draudimas-licencija

2016 m. kovo 3 d. gavome LR Švietimo ir mokslo ministerijos licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą

FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA: Plačiau apie programą

Pasirenkamasis modulis DRAUDIMO PRODUKTŲ PARDAVIMAS:  Plačiau apie programą

LICENCIJA