DRVI Paslaugos

 • Mokymo programų sudarymas bei seminarų organizavimas;
 • Moksliniai tyrimai bei ekspertizės draudimo bei rizikos valdymo srityse.

 

Plačiau apie mokymus:

Kas tai yra

 • “Draudikų akademija” – tai mokymo moduliai, skirti efektyviam Jūsų draudimo įmonės personalo žinių tobulinimui ir draudimo paslaugų pardavimo įgūdžių lavinimui.

 • Nuolatinis auditas personalo žinių ir įgūdžių rizikos valdymo ir draudimo srityje.

 • Konsultacijos, sudarant metinius mokymo planus bei biudžetus.

 • Konsultacijos, kaip efektyviai kelti darbuotojų kvalifikaciją rizikos valdymo ir draudimo bei paslaugų pardavimo srityje.

 • Darbuotojų rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo kompetencijos ugdymo, individualių mokomųjų programų sudarymas.

 • Ataskaitų apie personalo pažangą sudarymas.

 • Visiškas mokymų administravimas.

 • Bendrovės darbuotojų konsultavimas el. paštu.

 • E-mokymai – testavimas.

Kaip atsirado poreikis

Atlikus tyrimą nustatyta: draudimo įmonės darbuotojų mokymo sritys, tikslai ir uždaviniai, bei jų kvalifikacijos spragos. Šių uždavinių nesprendė Lietuvoje nei mokymo centrai, nei institutai:

 • Mokymams skirto biudžeto formavimas.

 • Mokymams skirto biudžeto panaudojimas.

 • Mokymo planų sudarymas.

 • Darbuotojų individualių kompetencijų valdymas

Vertingumas ir naudingumas klientui

 • Resursai skiriami įgyti tik tiems įgūdžiams, kurie tikrai reikalingi bendrovei.

 • Efektyvus mokomojo biudžeto panaudojimas, tiksliai žinant kam ir kokios kompetencijos reikia.

 • Mokymai tampa viena iš darbuotojų motyvacinių priemonių. Darbuotojas, nepatekęs į mokymus, supranta, kad galbūt nėra pats geriausias…

 • Investicijų į personalo ugdymą ekonominis efektyvumas, lyginant su pavieniais mokymais.

 • Naujų darbuotojų žinių patikrinimas (testo/-ų pagalba). Prieš priimant į darbą leis išvengti neefektyvių investicijų ateityje.

 • Kuo aukštesnis darbuotojų žinių lygis rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo srityse, tuo efektyvesnė ir stipresnė draudimo įmonės veikla. Tai didina investicijas į Jūsų įmonės personalo ataskaitą.

 • Mes priimame Jūsų mokymų administravimą – tai galimybė draudimo įmonės darbuotojams imtis kitų kritinių uždavinių, tokių kaip darbuotojų lojalumo sistemos, profesionalų paieška ir kt.

Patogumas klientui

 • Nuolatinis (pagal grafiką) draudimo įmonės darbuotojų žinių auditas rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo srityse.

 • Darbuotojų rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo įgūdžių pagal pareigybes matrica.

 • Mokymų planai bei lankstūs kursų lankymo grafikai pagal regionus.

 • Ataskaitos bendrovei darbuotojų mokymų lankomumo bei pažangos klausimais.

 • Individualūs mokymų planai kiekvienai darbuotojų/pareigybių grupei.

 • Specialiai “Draudikų akademijai“ administruoti Jums skiriamas VŠĮ “Draudimo ir rizikos valdymo instituto” darbuotojas.

 • Individualūs (pagal pareigybes ir regionus) atsiskaitymo grafikai (testų pagalba).

Specialūs paskaičiavimai: kiek kainuoja draudimo srities specialisto ir draudimo įmonės naujoko apmokymas, kiek kainuoja patyrusio darbuotojo perkvalifikavimas, papildomų žinių suteikimas tam tikros draudimo, ar kitų reikalingų sričių vadovui ir kt.

Kas tai yra

 • “Draudimo brokerių akademija” – tai mokymo moduliai, skirti efektyviam Jūsų draudimo brokerio įmonės personalo žinių tobulinimui ir draudimo paslaugų pardavimo įgūdžių lavinimui.

 • Nuolatinis auditas personalo žinių ir įgūdžių rizikos valdymo ir draudimo srityje.

 • Konsultacijos, sudarant metinius mokymo planus bei biudžetus.

 • Konsultacijos, kaip efektyviai kelti darbuotojų kvalifikaciją rizikos valdymo ir draudimo bei paslaugų pardavimo srityje.

 • Darbuotojų rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo kompetencijos ugdymo, individualių mokomųjų programų sudarymas.

 • Ataskaitų apie personalo pažangą sudarymas.

 • Visiškas mokymų administravimas.

 • Draudimo brokerio įmonės darbuotojų konsultavimas el. paštu.

 • E-mokymai – testavimas.

Kaip atsirado poreikis

Atlikus tyrimą nustatyta: draudimo brokerio įmonės darbuotojų mokymo sritys, tikslai ir uždaviniai, bei jų kvalifikacijos spragos. Šių uždavinių nesprendė Lietuvoje nei mokymo centrai, nei institutai:

 • Mokymams skirto biudžeto formavimas.

 • Mokymams skirto biudžeto panaudojimas.

 • Mokymo planų sudarymas.

 • Darbuotojų individualių kompetencijų valdymas

Vertingumas ir naudingumas klientui

 • Resursai skiriami įgyti tik tiems įgūdžiams, kurie tikrai reikalingi draudimo brokerio įmonei.

 • Efektyvus mokomojo biudžeto panaudojimas, tiksliai žinant kam ir kokios kompetencijos reikia.

 • Mokymai tampa viena iš darbuotojų motyvacinių priemonių. Darbuotojas, nepatekęs į mokymus, supranta, kad galbūt nėra pats geriausias…

 • Investicijų į personalo ugdymą ekonominis efektyvumas, lyginant su pavieniais mokymais.

 • Naujų darbuotojų žinių patikrinimas (testo/-ų pagalba). Prieš priimant į darbą leis išvengti neefektyvių investicijų ateityje.

 • Kuo aukštesnis darbuotojų žinių lygis rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo srityse, tuo efektyvesnė ir stipresnė draudimo brokerio įmonės veikla. Tai didina investicijas į Jūsų įmonės personalo ataskaitą.

 • Mes priimame Jūsų mokymų administravimą – tai galimybė draudimo brokerio įmonės vadovui imtis kitų kritinių uždavinių, tokių kaip darbuotojų lojalumo sistemos, profesionalų paieška ir kt.

Patogumas klientui

 • Nuolatinis (pagal grafiką) draudimo brokerio įmonės darbuotojų žinių auditas rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo srityse.

 • Darbuotojų rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo įgūdžių pagal pareigybes matrica.

 • Mokymų planai bei lankstūs kursų lankymo grafikai pagal regionus.

 • Ataskaitos draudimo brokerio įmonei darbuotojų mokymų lankomumo bei pažangos klausimais.

 • Individualūs mokymų planai kiekvienai darbuotojų/pareigybių grupei. Specialiai “Draudimo brokerio akademijai“ administruoti Jums skiriamas VŠĮ “Draudimo ir rizikos valdymo instituto” darbuotojas.

 • Individualūs (pagal pareigybes ir regionus) atsiskaitymo grafikai (testų pagalba).

Specialūs paskaičiavimai: kiek kainuoja draudimo srities specialisto ir draudimo brokerio įmonės naujoko apmokymas, kiek kainuoja patyrusio darbuotojo perkvalifikavimas, papildomų žinių suteikimas tam tikros draudimo, ar kitų reikalingų sričių vadovui ir kt.

1. Mokymų tikslas

Rizikos valdymo instituto seminarai – tai mokymai, skirti efektyviam įvairių verslo sričių specialistų žinių tobulinimui ir paslaugų/ produktų pardavimo įgūdžių lavinimui.

Mokymų programos užtikrina efektyvų kvalifikuotų žinių įgijimą bei jų kryptingą pritaikymą kasdieninėje veikloje.

Mokymo programų tikslas yra padidinti įmonės darbuotojų veiklos efektyvumą. O šiam tikslui yra reikalingos tokios specifinės žinios, kaip rizikos valdymo, finansinių pagrindų išmanymas, gebėjimas pritraukti naujus klientus ir pasiūlyti kitą paslaugą/produktą, jau esamiems klientams ir kt.

Siekdami tikslo kelti darbuotojų kvalifikaciją, parengėme nuoseklaus mokymo programas, skirtas įvairios profesinės kvalifikacijos darbuotojams pagal šias pagrindines kryptis:

 • Įvairių vadovavimo įgūdžių ugdymas;
 • Profesinių kompetencijų stiprinimas;
 • Paslaugų/produktų pardavimų įgūdžių stiprinimas;
 • Darbo su klientais įgūdžių ugdymas ir klientų aptarnavimo gerinimas;
 • Bendravimo įgūdžių lavinimas

Neformalaus profesinio kvalifikacijos kėlimo programos turi sertifikavimo sistemą.

2. Nauda klientui

 • Resursai skiriami įgyti tik tiems įgūdžiams, kurie tikrai reikalingi darbuotojams.
 • Efektyvus mokomojo biudžeto panaudojimas, tiksliai žinant kam ir kokios kompetencijos reikia.
 • Mokymai tampa viena iš įmonės darbuotojų motyvacijos priemonių.
 • Investicijų į įmonės darbuotojų ugdymą ekonominis efektyvumas, lyginant su pavieniais mokymais.
 • Mes perimame Jūsų mokymų organizacinį administravimą – tai galimybė įmonės personalo skyriui imtis kitų svarbių uždavinių, tokių kaip darbuotojų lojalumo sistemos tobulinimas, darbuotojų paieška ir kt..
 • Individualus mokymų planai bei lankstūs kursų lankymo grafikai pagal regionus.
 • Ataskaitų apie lankomumą generavimas.
 • Specialiai mokymams administruoti Jums skiriamas VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo instituto“ darbuotojas.

3. Kokio rezultato gali tikėtis klientas  bendradarbiaujant su DRVI?

 • Įmonė visiškai kontroliuos ir efektyviai valdys mokymo biudžetus bei savo darbuotojų kompetencijų vystymąsi.
 • Įmonės profesionalumo įgūdžių ugdymo politika dar daugiau atitiks rinkos vystymosi tendencijas, t.y. darbuotojų kompetencija leis greičiau prisitaikyti ir reaguoti į bet kokius rinkos pokyčius nei kitiems rinkos žaidėjams.