APIE MUS

VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutas yra įstaiga, teikianti

  • Vadybos;
  • Pardavimo meno;
  • Derybos ir įtakos darymo;
  • Klientų aptarnavimo;
  • Draudimo;
  • Rizikos valdymo;
  • Teisės;
  • Finansų srityse mokymo paslaugas ir konsultacijas, bei atliekanti mokslinius tyrimus.

Yra vienintelė Lietuvoje įstaiga skleidžianti draudimo srities specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo programas, vykdo mokslinus tyrimus ir ekspertizes draudimo bei rizikos valdymo srityse, organizuoja mokymus rizikos valdymo, draudimo, teisės, finansų, paslaugų pardavimo klausimais draudimo kompanijų, brokerių įmonių darbuotojams, bankų ir lizingo bendrovių atstovams, valstybės tarnautojams bei kitų verslo sričių atstovams.

NAUDA

Mūsų instituto rekomenduojamos mokymų programos padeda ne tik tikslingai ir efektyviai paskirstyti esamą mokymų biudžetą, tiems darbuotojams, kuriems trūksta tam tikros kompetencijos, žinių ir įgūdžių, dirbant kasdieninį darbą, bet ir pagerina sinergiją tarp atskirų įmonės padalinių bei susistemina vidinę komunikaciją ir komandinį darbą.

Taipogi, testinė mokymų programa, lyginant su pavieniais mokymais, padidina investicijų į personalo ugdymą ekonominį efektyvumą ir investicinę grąžą. Darbuotojai ne tik įgyja sistemingas ir gilesnes žinias, bet ir efektyviai jas pritaiko praktikoje.

Aukšta darbuotojų kvalifikacija, gilesnės žinios, analitinis mąstymas, gebėjimas nustatyti ir patenkinti klientų poreikius – visa tai vertingas įnašas, puoselėjantis ir tobulinantis įmonės įvaizdį bei pranašumą konkurencinėje aplinkoje.

Manome, kad individualiai sudaromos įmonių darbuotojams ir specialistams programos padės ne tik minimizuoti laiko sąnaudas apmokymams, bet ir efektyviai padidins klientų aptarnavimo kokybę, motyvaciją ir vidinę komunikaciją tarp padalinių bei dar labiau sustiprins įmonės profesionalių specialistų komandą.

KOMPETENCIJA

Mokymai grindžiami pažangios tarptautinės ir šalies įmonių patirties analize, akcentuojant gerosios praktikos pritaikymą versle. Mokymuose plačiai taikomi aktyvaus praktinio mokymo instrumentai (diskusija su auditorija, individualios ir grupinės pratybos, situacijų modeliavimas ir naujų sprendimų paieška, dalyvių asmeninės patirties panaudojimas, kt.), mokymo programos adaptuojamos prie konkrečios įmonės veiklos specifikos ir keliamų tikslų susitikimų bei diskusijų su bendrovės atsakingais asmenimis metu.

VšĮ DRVI atsakingai vykdo lektorių atranką. Šiandien visi DRVI lektoriai yra profesionalūs ekspertai, konsultantai, draudikai, rizikos valdymo srities sertifikuoti specialistai, advokatai arba mokslo daktarai, turintys aukštąjį išsilavinimą bei įvairių sričių profesionalų kompetencijas, patvirtintas sertifikatais.

Atlieka mokymų efektyvumo vertinimą (mokymų dalyvių apklausos, kt.), analizuoja mokymų efektyvumo rodiklius, nuolat tobulina teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į rinkos ekonominės, technologinės, teisinės ir socialinės aplinkos pokyčius, taip užtikrindama teikiamų mokymų efektyvumą ir atitikimą šiuolaikinio verslo poreikiams.

PATIRTIS

VšĮ DRVI sertifikatus apie išklausytus seminarus jau gavo virš 3000 besidominčių draudimu specialistų: draudikų ir draudimo brokerių, bankų atstovų, Draudimo priežiūros komisijos tarnautojų, draudimo specialybės studentų ir dėstytojų bei kitų verslo sričių atstovų.